Privacyverklaring

Clarinda Coaching, gevestigd aan Buddinghof 61, 3907 JD Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Clarinda Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83065059.

Contactgegevens:
https://www.clarindacoaching.nl
https://shop.clarindacoaching.nl
Buddinghof 61
3907 JD Veenendaal
06-20200479

Mevrouw C.A.E. (Clarinda) Baan Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming van Clarinda Coaching. Zij is te bereiken via hallo@clarindacoaching.nl en shop@clarindacoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clarinda Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De gegevens in het dossier zijn alleen voor mij toegankelijk. Onbevoegden hebben dus geen toegang tot deze gegevens Er is van iedere cliënt een digitaal dossier met:

 • Het ingevulde intakeformulier:
  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • bijzondere persoonsgegevens.
 • Facturen van coachingsessies of coachingstraject.
 • IP adres.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Deze gegevens worden gebruikt om een goed vervolg van de behandeling te waarborgen:

 • Reflectieverslagen.
 • Evaluatieformulieren.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij werken. Zie je er na het kennismakingsgesprek van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast waarvan niemand anders de sleutel heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@clarindacoaching.nl of shop@clarindacoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clarinda Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een kennismakingsgesprek of workshop, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van de producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst – cliënt bent geworden van Clarinda Coaching.

Clarinda Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening of de productbestelling uit te kunnen voeren.
 • Om producten en diensten bij je af te leveren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Toekomstige aanschaf van diensten en producten te vereenvoudigen.
 • Jouw gedrag te analyseren op de website en webshop om daarmee de website en webshop te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Verwerken van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Clarinda Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clarinda Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar over de gegevens zoals eerder beschreven onder het kopje ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’, met als reden; afronding van administratieve processen en onderzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Clarinda Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om jouw productbestelling te kunnen verwerken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Clarinda Coaching verkoopt jouw gegevens niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clarinda Coaching gebruikt technische, functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en webshop en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en webshop naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en webshop optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Clarinda Coaching respecteert jouw privacy sowieso vanuit onze professionele ethiek. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Clarinda Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@clarindacoaching.nl of shop@clarindacoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Clarinda Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clarinda Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alles wat we via e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger of LinkedIn berichten bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waarop wij Ja zeiden als gebruikers van die diensten. E-mail, WhatsApp, Facebook Messenger en LinkedIn berichten zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@clarindacoaching.nl of shop@clarindacoaching.nl.